Opleveringskeuring

U heeft een woning gekocht en die woning wordt een bepaalde datum en tijdstip aan u opgeleverd door de bouwer. Dit is een juridisch moment waarop de woning wordt nagekeken op contractuele afspraken en bouwkundige staat. Dit alles wordt weergegeven in een proces verbaal van oplevering. Hierin worden alle nog aanwezige gebreken opgenomen. Om achteraf problemen en discussies te voorkomen is het verstandig om de staat van de woning objectief te controleren.

Bij een opleveringskeuring door Bouwkundig adviesbureau Bloom wordt de woning van top tot teen bekeken en beoordeeld aan de hand van de huidig geldende bouwnormen en regelgeving (Bouwbesluit) en de eis van goed en deugdelijk werk. De aankoopkeuring is een visueel onderzoek van de woning die onder normale omstandigheden bereikbaar en waarneembaar zijn. Dit alles wordt genoteerd in een gedetailleerd rapport aangevuld met mondeling advies. Ook als u een verbouwing heeft laten uitvoeren is het bovenstaande van toepassing.

Zodra de bouwer/contractpartij u schriftelijk op de hoogte stelt van datum oplevering, dan kunt u met mij een afspraak maken voor een opleveringskeuring.

• De opname is een visueel onderzoek van het pand of onderdeel waarbij alle bouwkundige gebreken van de elementen worden gerapporteerd die onder normale omstandigheden bereikbaar en waarneembaar zijn. Op basis daarvan krijgt u een gedetailleerd rapport met alle waargenomen gebreken.