Onderhoudsinspectie

• Hierbij wordt de huidige staat van de woning/gebouw opgenomen en gerapporteerd. Het rapport geeft een duidelijk beeld over het achterstallig onderhoud en onderhoud op termijn, inclusief de geraamde herstelkosten.