Naschouw

• De naschouw is een opname/beoordeling van een gebouw of gebouwdeel na het verrichten van werkzaamheden van uw contractpartij. De punten worden met u en eventueel met uw contractpartij besproken waarna een rapport volgt met de eerder geconstateerde waarnemingen.