Vraag en Antwoord

Binnen hoeveel dagen kan ik het rapport verwachten?
Antwoord: binnen drie werkdagen of anders afgesproken met u. Een spoedkeuring, op aanvraag, binnen 24 uur is ook mogelijk

Wanneer moet ik aanmelden voor een opleveringskeuring?
Antwoord: Zo snel mogelijk, direct als u de datum en het tijdstip van de oplevering van de contractpartij ontvangt, minimaal twee weken voor de oplevering.

Is het rapport ook geschikt voor de aanvraag voor de Nederlandse Hypotheek
garantie?

Antwoord: het rapport voldoet aan de voorwaarde voor de aanvraag voor de NHG.

Gaat u ook het dak op?
Indien dit veilig en verantwoord is, conform de ARBO richtlijnen wordt het dak ook geïnspecteerd.

Inspecteert u ook de kruipruimten?
De kruipruimte wordt, indien redelijk droog en voldoende toegankelijk ook geïnspecteerd, volgens de ARBO richtlijnen.

Is er na het herstellen van de keuringgebreken nog een controle mogelijk?
Dit is te allen tijde mogelijk, onder de noemer van een consult of een naschouw.

Kan ik de keuring/opdracht ook annuleren?
Dit kan, als het maar binnen 24 uur voor aanvang van de keuring schriftelijk kenbaar
gemaakt wordt.

Is het rapport duidelijk?
Zo nodig wordt de punten in het rapport aangevuld met de nodige foto's.

Moet ik bij de keuring aanwezig zijn?
Het is wenselijk dat u, of een vertegenwoordiger van u, mee loopt tijdens de keuring.