Controle tijdens Bouw

Tijdens het bouwproces kan éénmalig of indien gewenst in verschillende fases het bouwproces gecontroleerd worden. De geconstateerde gebreken worden dan met u en de bouwer besproken en gerapporteerd inclusief foto's.